Lokaal bestuur baanbrekende werkgever 4

De Panne ontvangt label 'Baanbrekende Werkgever'

Een mensgericht personeelsbeleid en duurzaam mobiliteitsbeleid, daar zet lokaal bestuur De Panne resoluut op in. Daarvoor krijgt het als organisatie nu ook het label 'Baanbrekende Werkgever'.

In De Panne schep je plezier: zowel inwoners, verblijvers als bezoekers. Elke dag zetten meer dan 300 collega's zich daarvoor in. Als werkgever zet het bestuur dan ook volop in op een mensgericht personeelsbeleid. Met een modern en vernieuwend HR-beleid onderscheidt De Panne zich duidelijk als werkgever.

Het is een nieuwe mijlpaal voor de organisatie om nu ook het label te bekomen van het charter 'Baanbrekende Werkgever', een initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en Jobat. Het initiatief wil aan de hand van dit charter positieve dialoog starten over hoe bedrijven werk, mobiliteit en welzijn van medewerkers kunnen organiseren.

Lokaal bestuur baanbrekende werkgever 6

Een organisatie leiden draait rond verbinden . Onze essentie is: onze klanten helpen, op een snelle, gemakkelijke en juiste manier. Daar werken we elke dag aan en zetten we mooie stappen in.

Wim Jonckheere, algemeen directeur

Leiderschap als hefboom voor het welzijn van medewerkers

Het is al even dat het bestuur inzet op een efficiënte, moderne en aantrekkelijke organisatie. Onder het credo 'HKA' (Het kan Anders) werd in 2020 een veranderingstraject geïnitieerd. Bij alles wat de organisatie doet, zet het de klant centraal. De Panne zet in 2024 vérder in op het welzijn van zijn medewerkers door verschillende initiatieven.

Vooreerst gaat de organisatie uit dat de leidinggevende een cruciale rol vervult in het welzijn van de medewerkers. Een visie rond leidinggeven werd hiertoe ontwikkeld in 2022. In 2023 werd het arbeidsreglement herschreven tot een gebruiksvriendelijk document voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Heel wat welzijnsonderwerpen werden opgenomen zoals een vernieuwd re-integratiebeleid, telewerk, fietslease, deconnectie en een agressiebeleid.

Flexwerken wordt vanaf 2024 in het grootste deel van de organisatie de norm. Medewerkers kunnen autonoom hun werk inplannen mits het respecteren van de geldende teamafspraken. De Panne ondersteunt zijn leidinggevenden actief om dit nieuwe arbeidsreglement te implementeren vanaf 2024. Zo zijn er sessies voor de leidinggevenden rond teamafspraken en gesprekstechnieken en is er opvolging via intervisie.

Naast ondersteuning van de leidinggevenden voorziet De Panne ook ondersteuning voor zijn teams. In de workshop “Sterk team” leren teamleden elkaar beter kennen en beter samenwerken door gemeenschappelijke doelen te benoemen. Deelnemers krijgen een vorming in feedback geven aan elkaar.

De Panne zet ook volop in op projectwerking. Wekelijks zit het college van burgemeester en schepenen samen met de administratie om gemaakte voorstellen af te kloppen. Zo heb je als medewerker zeker ook een stem in de projecten. In de projectclub leren medewerkers van elkaar wat betreft projectwerking.

Lokaal bestuur baanbrekende werkgever 5
De panne baanbrekende werkgever

Een beleid voor en mét de medewerkers

De Panne luistert ook graag naar z'n medewerkers via de ontbijt- of FIKA-sessies. Deze sessies zijn een moment voor medewerkers om rechtstreeks met de algemeen directeur te delen waar ze als medewerker mee bezig zijn en welke verbeterpunten ze zien voor de organisatie.

Daarnaast zetten het bestuur met toolboxmeetings voor de medewerkers in op mentale gezondheid. De thema’s daarin gaan van omgaan met rouw tot omgaan met werkdruk en stress over respectvol omgaan en praten met collega’s.

Het belang van erkenning wordt binnen organisatie naar waarde geschat. Medewerkers krijgen de waardering die ze verdienen. Dit doen het bestuur onder andere door de teams in de kijker te plaatsen via onze communicatiekanalen, gaande van ons gemeentelijk infoblad De Panne Leeft tot de sociale media.

Die erkenning uit zich ook in enkele extra's voor het welzijn van de medewerkers. Zoals fruit en sport op het werk, evenementen voor medewerkers (Sintfeest, personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie) en per team een budget voor de organisatie van een teambuilding.

Last but not least worden initiatieven die vanuit de medewerkers zelf komen graag ondersteund. Zoals collega’s die zélf activiteiten na de werkuren organiseren: een kaartnamiddag, een voetbalmatch, een dartswedstijd of een afterworkdrink. Initiatief nemen en verbinding zoeken met collega’s moedigt De Panne als organisatie zeker aan.

Met alle bovenstaande aanpakken blijft het trouw aan onze visie rond klantgerichtheid en kan het lokaal bestuur De Panne terecht een baanbrekende werkgever genoemd worden.

Lokaal bestuur baanbrekende werkgever 2

Een wervende video dóor medewerkers

Het geluk zit hier in De Panne, ook op de werkvloer. Dat verhaal brengt De Panne naar de buitenwereld in een korte video. Ook hier werden de medewerkers betrokken, van scenario tot opnames, dat resulteert in een oprecht verhaal. Zo kunnen ook potentiële kandidaten kennismaken met de organisatie. Je ontdekt hoe je mee kan zorgen dat De Panne ook jouw gelukkigste hoekje wordt. Op die manier wil het bestuur ook nieuwe medewerkers aantrekken voor openstaande en toekomstige vacatures.

Lokaal bestuur baanbrekende werkgever 1

Tekst en beeldmateriaal © Gemeente De Panne

Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website, moet je cookies toestaan.

Instellingen

Vereist voor de goede werking van de website, kunnen niet uitgeschakeld worden.

Houden informatie bij over hoe je onze website bezoekt.

Houden je surfgedrag bij om je relevante reclame op andere websites te kunnen aanbieden.