Privacy Policy

dewesthoek.com is de website voor de regiomarketingcampagne van de Westhoek van Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Ons postadres is Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE0695 496 928
Onze organisatie is gevestigd op dit adres: Woumenweg 100, 8600 Diksmuide

Privacyverklaring

DVV Westhoek hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR).

Dit houdt in dat we:

 • Je persoonsgegevens verwerken met het doel waarvoor je ze oorspronkelijk door gaf. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die we minimaal nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je uitdrukkelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • Bevestigen dat we op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens en dat we deze ten volle respecteren;

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

Voor onze nieuwsbrieven en gerichte communicatie gebruiken wij identificatiegegevens (naam, e-mailadres), interesses en functie of beroep.

WELKE RECHTEN HEB JE?

De GDPR zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

 • Je kan je gegevens inkijken.
  Je hebt het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we je persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.
 • Je kan je gegevens laten verbeteren.
  Merk je dat DVV Westhoek foute of onvolledige persoonsgegevens over jou heeft? Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren of verder aan te vullen voor zover dit wettelijk is toegelaten.
 • Je kan je gegevens laten verwijderen.
  Je kunt altijd vragen om gegevens die DVV Westhoek bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren (selectielijsten van het Algemeen Rijksarchief).
 • Je kan je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.
  Ben je het niet eens met de manier waarop het DVV Westhoek bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen.
 • Je kan je verzetten tegen automatische profilering.
  DVV Westhoek maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen.
 • Je kan vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij.
  Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan DVV Westhoek hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

HOE KAN JE DIE RECHTEN UITOEFENEN?

DVV Westhoek heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan je aanspreken als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben. Je rechten gebruiken kost jou normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kan DVV Westhoek toch een vergoeding vragen of jouw verzoek weigeren.

Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermin...).

DELEN MET DERDEN

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met diverse softwareleveranciers. Met al die verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde beveiligingsvereisten hebben als ons bestuur.

MOGELIJKHEID OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Indien je niet akkoord bent met de wijze waarop DVV Westhoek omgaat met jouw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij de DPO. In tweede instantie kan je terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie, waar je de mogelijkheid hebt om klacht in te dienen.

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC)

Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel

T 025-53 50 47

E contact@toezichtcommissie.be

W https://overheid.vlaanderen.be...

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

De website van DVV Westhoek maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de cookies op onze website en waarvoor we die gebruiken, vind je terug in de cookieverklaring (zie onderaan).

CONTACTGEGEVENS

Als je vragen of bezorgdheden hebt over de verwerking van je gegevens, of je wenst je rechten uit te oefenen. Dan kan je terecht bij de DPO via a.neirinck@wvi.be

Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website, moet je cookies toestaan.

Instellingen

Vereist voor de goede werking van de website, kunnen niet uitgeschakeld worden.

Houden informatie bij over hoe je onze website bezoekt.

Houden je surfgedrag bij om je relevante reclame op andere websites te kunnen aanbieden.