Bereikbaarheid
Wonen in de Westhoek Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Ideale ligging

De Westhoek is een regio die goed bereikbaar is. De ligging aan de Noordzee is een troef. De regio is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, waaronder treinen en bussen, maar ook met de auto. De Westhoek is goed verbonden met de nabijgelegen steden en dorpen, waardoor je gemakkelijk van de ene plek naar de andere kunt reizen. Files zijn hier nagenoeg onbestaande.

Kopie van Westhoek 2

“De centrale ligging van Diksmuide is een grote troef. Met de trein sta je van hieruit in een mum van tijd in Gent. Die scharnierligging tussen enerzijds de kasselrij Veurne en het Brugse Ommeland anderzijds is trouwens de reden waarom Diksmuide al vroeg in zijn geschiedenis markten begon te organiseren. Dat de stad op een kruispunt van waterwegen ligt, had er natuurlijk ook veel mee te maken.” 

Koen Morlion uit Diksmuide
Koen Morlion Diksmuide foto maf 2

Mobiliteit in de Westhoek

Het mobiliteitsbeleid wordt ingrijpend hertekend in de Westhoek. We evolueren onder impuls van de Vlaamse Overheid naar een meer efficiënt en vraaggericht systeem met optimale inzet van verschillende vervoersmiddelen. Combi- en deelmobiliteit komen centraal te staan.

Zo is Stad Ieper van start gegaan met een autodeelsysteem ‘Cambio’ in de binnenstad. Op deze manier is Ieper pionier in de Westhoek in het realiseren van de ‘nieuwe mobiliteit’.

Ook wordt met het Europees Project Transmobil heel wat gerealiseerd rond mobiliteit in de Westhoek. Zo zal Transmobil in de stations van De Panne, Koksijde en Veurne een ‘fietspunt’ uitrollen, die de fietsstallingen onderhoudt, fietsen van pendelaars herstelt en deelfietsen aanbiedt. In Kortemark wordt in het oude stationsgebouw – dat de gemeente overneemt van de NMBS – een mobiliteitshub gecreëerd, met een fietspunt, kwalitatieve fietsenstallingen en laadpalen. Ook de creatie van dorpshub’s wordt onderzocht: multifunctionele knooppunten, vlot bereikbaar met de fiets of te voet, van waaruit bewoners zich samen verplaatsen of het openbaar vervoer nemen. Dat kan worden gecombineerd met sociale dienstverlening en een winkelpunt. Zo’n dorpshub pakt de vervoersarmoede aan en versterkt de sociale cohesie. De nieuwe grensoverschrijdende busverbinding Ieper-Armentières is ook een resultaat van dit project.


Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website, moet je cookies toestaan.

Instellingen

Vereist voor de goede werking van de website, kunnen niet uitgeschakeld worden.

Houden informatie bij over hoe je onze website bezoekt.

Houden je surfgedrag bij om je relevante reclame op andere websites te kunnen aanbieden.