Ontwerp zonder titel 2

Molen van Valcke

Wind is de energie van de toekomst, zuiver, beschikbaar en van eigen bodem. Het bedrijf Valcke zet al sterk in op vlak van duurzame energie en bedrijfsvoering. Vandaag start een nieuwe fase in het verhaal. Er komt een kleinschalige windmolen op het bedrijfsterrein om aan de uitdagingen van de toekomst te voldoen.

Waarom een molen?

Betonbedrijf Valcke wil alle elektriciteit nodig voor de eigen werkzaamheden zelf produceren op zijn site. De zonnepanelen die er liggen staan in voor ongeveer 60% van de elektriciteitsbehoefte. Met een bescheiden windmolen erbij komt het bedrijf aan 100%. Wind en zon zijn mooi complementair, de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd, maar samen leveren ze meestal de stroom die nodig is. De geplande molen heeft een vermogen van 900 kW en produceert jaarlijks 1.200 MWh/j. Dit is ongeveer wat 350 gezinnen op een jaar verbruiken.

Waarom een molen

Molenhoogte

De mast is 50 meter hoog. De tiphoogte is 77 meter, lager dus dan de zendmast in de Vijfgebodenstraat vlakbij. Die zendmast heeft immers een hoogte van 85,7 meter. De windmolen is eerder klein, slechts een derde van de gebruikelijke ‘grote’ windmolens die elders op land geplaatst worden.

Molen hoogte

De ligging

Hij komt op het bedrijfsterrein van Valcke, helemaal in het zuiden langs de Noorderring tussen Ieper en Poperinge. Dit is de ideale locatie met voldoende beschikbare ruimte op het terrein én het verst van de woningen in Vlamertinge. Bovendien zal je hem vanuit het dorp moeilijk zien. De fabrieksgebouwen en de betoncentrales staan in het zicht, en de bomenrij aan de Noorderring is een buffer voor wie in het buitengebied woont.

De ligging

Voordeel voor de buurt

Eigen, lokale energie biedt heel wat voordelen aan de samenleving en aan de economie. We zijn zeker van groene stroom met een goedkope productiekost, en we strijden tegen de opwarming van de aarde.

Maar daarnaast wil Valcke ook iets betekenen voor de buurt. ’s Avonds en in het weekend, als de energiebehoefte van het bedrijf niet zo groot is, zal de windmolen ook draaien. Valcke voorziet een formule waarbij de dichtste buurtbewoners zeer voordelig hun elektrische auto’s kunnen opladen. Zo stimuleren ze tegelijk het gebruik van elektrische auto’s bij de buurtbewoners.

Voordeel

Slagschaduw?

Slagschaduw treedt op bij alle windmolens met wieken. Wanneer de zon achter de draaiende wieken staat, ontstaat een schaduw die over de grond beweegt. Deze schaduw wordt slagschaduw genoemd. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen die in de buurt van de windmolen wonen of werken. Maar wist je dat er in Vlaanderen op een woning nooit meer dan 30 minuten slagschaduw per dag valt? En op een heel jaar nooit meer dan 8 uur? En dit ongeacht hoe dicht of hoe ver de molen staat. Maar veel zal de Molen van Valcke niet moeten stilstaan om dit te vermijden. Kleine wieken wil zeggen weinig slagschaduw en snel voorbij.

Slagschaduw

Geluid?

De hoeveelheid geluid die een windmolen maakt, hangt af van een aantal zaken. Als het zacht waait is de windmolen niet hoorbaar, behalve als je er vlak onder staat. Als het hard waait kan je de molen mogelijk horen, maar dan neemt ook het achtergrondgeluid sterk toe. Het ruisen van de wind in de bomen of langs de gebouwen overstemt vaak de windmolen. En in een druk industriegebied moet de windmolen opboksen tegen de geluidsbronnen van industriële activiteiten. In ieder geval is het geluid 's nachts in de meest nabije woning nooit luider dan het zachte gezoem van een koelkast, die aan de buitenkant van je gevel staat.

Decibel

Visualisaties

Landschappen zijn voortdurend in beweging en veranderen doorheen de tijd. Vroeger waren er bijvoorbeeld geen snelwegen, spoorlijnen of hoogspanningslijnen. Windmolens zijn hedendaagse elementen die goed passen in moderne en dynamische landschappen. Net zoals kerktorens maken ze deel uit van het landschap. Ze verwijzen naar een samenleving met aandacht voor duurzame energie en de zorg voor de planeet en het klimaat. Is een molen mooi? Sommigen zie molens als een elegante toevoeging aan het landschap, terwijl anderen ze minder aantrekkelijk vinden. Dit is vaak afhankelijk van persoonlijke smaak en de houding ten opzichte van duurzame energie.

De geplande windmolen heeft een gematigde hoogte en zal niet boven andere elementen in de omgeving uitsteken, zoals de zendmast. Hierdoor zal de molen vanuit verschillende gezichtspunten nauwelijks zichtbaar zijn.

4157
4156 1
4155
4140
4139
4138

Timing

Valcke heeft de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend eind 2023. De overheid kan binnen 30 dagen het dossier volledig en ontvankelijk verklaren. Nadien start een openbaar onderzoek van 30 dagen, en verschijnen de gele aanplakaffiches. In het voorjaar komen alle betrokken overheden samen om het dossier op zijn milieuaspecten te bespreken. De overheid heeft 120 dagen om het dossier te beoordelen. In 2024 wordt een beslissing van de Provincie verwacht. Indien een definitieve vergunning wordt bekomen, dan kan de windmolen snel groene stroom beginnen leveren.

Timing

Infomoment

Heb je na het lezen van deze webpagina nog vragen? Wil je de plannen horen in persoon? Dan ben je welkom op ons infomoment.

We verwachten jou op woensdag 24 januari in ons kantoor in de Rodenbachstraat 72. De uiteenzetting duurt niet langer dan een half uurtje. We hebben verschillende momenten voorzien tussen 14 en 21 uur.

Om organisatorische redenen vragen we om zich in te schrijven. 
Dat kan via deze link:

Infomoment

Meer informatie

Voor vragen en verdere informatie kan je terecht op de website van Valcke Prefab Beton.

Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website, moet je cookies toestaan.

Instellingen

Vereist voor de goede werking van de website, kunnen niet uitgeschakeld worden.

Houden informatie bij over hoe je onze website bezoekt.

Houden je surfgedrag bij om je relevante reclame op andere websites te kunnen aanbieden.