Eerste inwoners 1

Woonproject Veurne | Suikerpark: dat schiet op!

De Suikertoren verrijst, de eerste bewoners nemen er hun intrek en het slimme fietspad langs het Suikerwater zal nog dit voorjaar kunnen worden gebruikt! Langzaamaan groeit de site van de voormalige Suikerfabriek tot een nieuw en innovatief stadsdeel. We geven graag een stand van zaken! Je vindt trouwens een pak informatie én mooie foto’s en filmpjes via www.suikerpark.be.

DE SUIKERTOREN: De top bereikt!

De Suikertoren met zijn twee torens telt negen bouwlagen en heeft met de Zuidtoren zijn hoogste punt bereikt en binnenkort bereikt de Noordtoren dit ook. De Suikertoren steekt maar liefst 30 meter boven het maaiveld uit. De torens zullen de skyline van het Suikerpark en de stad Veurne in de toekomst bepalen. Van daaruit heb je een panoramisch zicht over Veurne of en het nieuwe natuurgebied Suikerwater. Om het einde van de eerste fase van het Suikerpark (de ruwbouwwerken van de torens, die door het bouwbedrijf Furnibo in een recordtempo werden gerealiseerd) te vieren wordt traditioneel op het hoogste punt de meiboom geplaatst. Dit gebeurde tijdens een officieel moment door alle betrokken partners zoals de stad Veurne, WVI, ION en Furnibo. In de Suikertoren zal onder andere de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten gevestigd worden, samen met woningen en enkele handelszaken. Nu al heb je een prachtig panoramisch zicht over Veurne of over het nieuwe natuurgebied Suikerwater.

Top bereikt 1

Tegen deze zomer wordt ook gestart met de overige gebouwen rond het Suikerplein. Het oude Tarragebouw zal worden gerenoveerd tot een heuse Incubator, waar ondernemers een plaatsje kunnen innemen. Daarnaast zullen ook de Galerijen worden opgetrokken, bestaande uit een levendige gelijkvloerse verdieping met plaats voor lokale handel en daarboven een aantal appartementen. Deze galerijen grenzen aan het Suikerplein, en kunnen ook genieten van een ruime collectieve binnentuin. Finaal wordt binnenkort ook gestart met de bouw van de 3KAP. Vlak naast het nieuwe Suikerplein verschijnt dit bovengronds parkeergebouw van twee verdiepingen, met erboven 6 unieke lofts.

Suikerpark Furnibo

SUIKERBIETSTRAAT: de eerste bewoners nemen hun intrek!

Begin december was toch een historisch moment voor het Suikerpark, want het stadsdeel mocht er haar eerste bewoners ontvangen. Zij namen hun intrek in de Suikerbietstraat. Deze nieuwe straat is een zijstraat van de Brikkerijstraat en loopt richting de Zuidburgweg. Binnenkort start de aanleg van de andere straten zoals de Kristalweg, Siroopweg en Melasseweg. 

De verdere aanleg van deze infrastructuur zal samen gebeuren met het Suikerplein, eens de gebouwen rond dit Suikerplein voldoende ver gevorderd zijn. Het Suikerplein zou uiteindelijk vorm moeten krijgen tegen de zomer van 2022.


Eerste inwoners 2

Een slim fietspad doorheen het Suikerpark en langs het Suikerwater

Momenteel wordt er volop gewerkt aan het innovatieve fietstracé doorheen de Suikersite. Zo wordt meteen ook een belangrijke missing link tussen het stadscentrum en bedrijvenzone langs de Albert I-laan weggewerkt. Veurne zet daarbij maximaal in op duurzame infrastructuur. Onder de vleugels van WVI wordt bij de aanleg van het fietspad ook gebruik gemaakt van circulair beton en wordt het nieuwe fietspad uitgerust met slimme volgverlichting. Een tweede fietspad verbindt de Werkplaatsstraat met het fietsroutenetwerk langs de spoorweg. Beide fietspaden kruisen elkaar ter hoogte van het natuurgebied waardoor de bedrijven uit de verschillende bedrijvenzones vlot bereikbaar worden met de fiets zowel via het stadscentrum als het station van Veurne.

De 3,5 meter brede fietspaden worden aangelegd in asfalt voor een optimaal rijcomfort. In de woonontwikkeling Suikerpark, die gerealiseerd wordt door projectontwikkelaar ION, wordt parallel met het fietspad een betonnen wandelpad aangelegd met een aantal banken en parkobjecten. In het natuurgebied Suikerwater legt aannemer De Brabandere de betonnen afwateringsgoot aan in circulair beton dat geproduceerd wordt met gerecycleerde materialen. Het fietspad zal bovendien slim worden verlicht. Netbedrijf Fluvius zal een systeem met intelligente volgverlichting plaatsen waarbij een reeks sensoren ervoor zorgt dat de verlichting de fietsers kan volgen. Wanneer er geen fietsers passeren, zal de verlichting gedimd of in het natuurgebied zelfs gedoofd worden. Zo wordt er energie bespaard, CO2-uitstoot verminderd, maar ook het natuurgebied zoveel als mogelijk donker gehouden voor de plaatselijke fauna. De fietspaden die het wegennet kruisen zullen bijkomend beveiligd worden. Als alles volgens plan verloopt, zullen de infrastructuurwerken worden afgerond voor het begin van het broedseizoen midden maart 2021, en zal het fietspad officieel geopend worden.

De aanleg van de fietsinfrastructuur wordt gesubsidieerd door het Fietsfonds van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid. WVI treedt hierbij op als aanbestedende overheid. De openbare verlichting, de bewegingsdetectie langsheen de fietspaden en de beveiliging van de kruispunten worden gesubsidieerd door het Europees project SLIC - mede mogelijk gemaakt door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Fietspad Suikerpark 1080x675

Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website, moet je cookies toestaan.

Instellingen

Vereist voor de goede werking van de website, kunnen niet uitgeschakeld worden.

Houden informatie bij over hoe je onze website bezoekt.

Houden je surfgedrag bij om je relevante reclame op andere websites te kunnen aanbieden.