Diksmuide makt 3 of 3

Diksmuide is ‘kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen’

Bouwkmo’s zijn bij overheidsopdrachten het best af in Diksmuide. Onze stad zette het sterkst in op het toegankelijk maken van overheidsopdrachten voor kmo’s. Dat blijkt uit cijfers van Tender Experts en een rondvraag van Bouwunie bij bouwaannemers.

Bouwunie verkoos Diksmuide deze avond daarom als ‘kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen’.

Met de verkiezing vraagt Bouwunie meer aandacht voor kmo’s bij het uitschrijven van overheidsopdrachten. “Niet elke stad of gemeente houdt bij overheidsopdrachten rekening met kmo’s. Ze splitsen niet op in percelen of maken de selectiecriteria bij voorbaat onhaalbaar. Nochtans haal je als stad of gemeente voordelen uit het samenwerken met kmo’s. Ze zijn flexibel, hebben een persoonlijke aanpak en zijn lokaal verankerd”, zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. Bouwunie organiseerde de verkiezing voor het derde jaar op rij. De bouworganisatie overhandigde onze stad de award daarnet tijdens het event Bouwunie op de Afspraak.

Stad met veel kmo’s

Het stadsbestuur is opgetogen met de prijs. Burgemeester Lies Laridon: “Deze award is een erkenning voor de inspanningen die we doen om de kmo’s kansen te geven om mee te doen aan overheidsopdrachten in de stad. We zijn ook écht een stad waar er veel kmo’s zijn, zeker in de metaal- en bouwsector. Tijdens crisisperiodes zien we dat zij erg creatief zijn en blijven zorgen voor een hoge tewerkstellingsgraad in onze stad en we zijn hen daar dankbaar voor.”

Toegankelijke overheidsopdrachten

De award ‘kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen’ beloont de stad of gemeente die het sterkst inzet op het toegankelijk maken van overheidsopdrachten voor kmo’s. Om de winnaar aan te duiden baseerde Bouwunie zich op cijfers van Tender Experts. Bouwunie analyseerde het aantal opdrachten in de erkenningsklassen van 1 tot en met 3, de zogenaamde ‘kleinere’ overheidsopdrachten tot 500.000 euro. Daarnaast ging ze na in welke mate overheden grotere opdrachten opsplitsen. Ook de verhouding met het aantal inwoners speelde een rol om grote en kleine gemeenten, centrum- en andere steden op dezelfde manier met elkaar te vergelijken. Zo kwam Bouwunie tot een longlist aan kandidaten.

Aannemers kiezen winnaar

De aannemers kregen het laatste woord. Zij kozen de uiteindelijke winnaar op basis van volgende criteria: een correcte budgettering, het opsplitsen in opdrachten waar mogelijk, kmo-vriendelijke selectiecriteria, correcte betaling, vlotte communicatie, parkeerbeleid en een goede afhandeling van vergunningen. Diksmuide scoorde het best.

Naar kmo-vriendelijke overheidsopdrachten

Zowel de federale als Vlaamse regering doet nu al inspanningen om de toegang tot overheidsopdrachten voor kmo’s te vergemakkelijken. Maar de aandacht mag niet verslappen. Daarom werkte de organisatie een aantal concrete aandachtspunten uit. Het opsplitsen van opdrachten in loten blijft de belangrijkste.

Bouwunie vraagt daarnaast om opdrachten actueel en realistisch te budgetteren. Nog al te vaak gebeurt de raming te krap, zodat quasi alle aanbesteders erboven zitten en het project wordt afgeblazen. De organisatie noemt dit "verloren tijd en geld". Ook informatiesessies om potentiële aannemers warm te maken om in te tekenen kan helpen. Vandaag vragen overheden naast de erkenning ook nog bijkomende selectiecriteria (bv. hoge omzetcijfers), die ervoor zorgen dat kmo’s al bij voorbaat afvallen. Bouwunie gelooft dat in de meeste gevallen een erkenning moet volstaan.

Ten slotte roept de organisatie overheden op om laattijdige betalingen te vermijden. Die doen de liquiditeit van bouwbedrijven dalen, waardoor ze zelf in financieel moeilijke papieren komen.

Tekst en beeldmateriaal © Diksmuide

Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website, moet je cookies toestaan.

Instellingen

Vereist voor de goede werking van de website, kunnen niet uitgeschakeld worden.

Houden informatie bij over hoe je onze website bezoekt.

Houden je surfgedrag bij om je relevante reclame op andere websites te kunnen aanbieden.