Pexels mike b 110844 1

Zonnebeke krijgt eerste snellaadstation in de Westhoek

Zonnebeke krijgt via Fastned het eerste snellaadstation in de Westhoekregio. De Nederlandse uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s kan hiervoor een stuk grond aan de Kortekeer gebruiken, vlakbij de autosnelweg. Zo kunnen automobilisten makkelijk hun wagen onderweg opladen.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om zijn elektrische auto thuis op te laden. Bovendien moet een wagen ook onderweg kunnen opgeladen worden. In de Westhoek wordt dat probleem weldra opgelost door Fastned, de Nederlandse uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s. De firma installeert een snellaadinfrastructuur aan de Kortekeer in Beselare.

De gemeente Zonnebeke geeft hiervoor een stuk grond langs het recyclagepark en vlakbij de industriezone Polderhoek voor 20 jaar in concessie. Het snellaadstation ligt strategisch langs de N303, de Kasteelstraat, de N8 en vlakbij de A19. Ideaal voor bewoners of andere weggebruikers die hun auto willen opladen.

Snel en duurzaam opladen

Fastned bouwt gele stations met een gevleugeld dak dat zonne-energie opwekt. In een eerste fase gaat het over vier ultrasnelladers van maximaal 300 KW, met een mogelijke uitbreiding tot acht 300 KW laders. Concreet betekent dit dat er bij de start vier en na uitbreiding acht wagens tegelijk kunnen laden. In 15 minuten kunnen auto’s tot 300 kilometer laden. Tijdens het laden kan gebruik gemaakt worden van sanitaire voorzieningen, automaten voor snacks, koffie en frisdrank en een kleine werkruimte.

Groene buffer, groene energie

Het terrein is ongeveer 2500 m² groot. De helft ervan wordt gebruikt om het snellaadstation in te planten. Naast het inrichten van de snellaadparking voorziet Fastned ook 70.000 euro om te investeren in een groene omgeving en waterbuffering. Voor Zonnebeke is dat een goede zaak: de zone kreeg in 2016 immers te maken met wateroverlast. Fastned heeft in haar ontwerp reeds een uitbreiding van de infiltratie- en buffercapaciteit op de site meegenomen en zal dit ontwerp verfijnen in overleg met de bevoegde diensten vooraleer een omgevingsvergunning in te dienen.

Fastned levert op al haar stations in Europa enkel energie van zon en wind. Die energie wordt zoveel mogelijk lokaal ingekocht en bovendien wordt, via de zonnepanelen die in het dak van de stations zijn geïntegreerd, ook energie opgewekt.

Financieel voordeel voor Zonnebeke

De gemeente krijgt twintig jaar lang een vergoeding voor de concessie. Na twintig jaar kan de concessie verlengd worden of kan de grond terugkeren naar de gemeente.
Zonnebeke heeft met deze snellaadparking een primeur voor de Westhoek beet en biedt hiermee een extra duurzame service aan haar inwoners en de vele toeristen die de Westhoek bezoeken.

Tekst ©Gemeente Zonnebeke


Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website, moet je cookies toestaan.

Instellingen

Vereist voor de goede werking van de website, kunnen niet uitgeschakeld worden.

Houden informatie bij over hoe je onze website bezoekt.

Houden je surfgedrag bij om je relevante reclame op andere websites te kunnen aanbieden.