Downloaden 1

De Westhoek anticipeert op tijden van langdurige droogte

Tijdens periodes van droogte kunnen lokale landbouwers water halen uit een nieuw bufferbekken aan de Sint-Jansstraat in Poperinge. Het leaderproject, Dureau – Duurzaam (her)gebruik van water, is een samenwerking tussen het aardappelverwerkend bedrijf Aviko en de stad.

“Beter dan water verloren te laten gaan, is het op te vangen en dat is precies wat we hier doen”

Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge

Het bufferbekken

Het waterbekken bestaat uit twee delen: het eerste deel is goed voor 1.330 kubieke meter hemelwater en het tweede deel voor 1.710 kubieke meter gezuiverd afvalwater. Al dat water is afkomstig van het aardappelverwerkend bedrijf Aviko. Het water wordt centraal opgehaald in het bufferbekken. Er wordt wel gevraagd om het water op te pompen tussen 6 u. en 22 u., om nachtlawaai te vermijden.

Aviko financierde de helft van de benodigde buizen en het gedeelte met het regenwater, de stad betaalde het bekken met het gezuiverde productiewater, de helft van de buizen en onder meer de omheining en de pomppunten voor de landbouwers, de verharding, sensibiliseringsborden en groen.

Waterkwaliteit

Productiewater uit de aardappelindustrie kent een hoog zoutgehalte. Het is belangrijk dat de waterkwaliteit nauw opgevolgd wordt, water met een hoog zoutgehalte is nadelig voor bepaalde teelten. De werkgroep met leden van het stadsbestuur, Aviko, Inagro, Vlakwa en de dienst waterlopen van de provincie bepaalt hoe frequent er stalen genomen en geanalyseerd worden. De resultaten van de analyses kunnen teruggevonden worden op de website van Stad Poperinge. Bij het bufferbekken zelf staat ook een infobord met een QR-code die rechtstreeks linkt naar de resultaten.

Downloaden 2

Sensibilisering

De derde actie van het project bestaat uit sensibiliseren van landbouwers. Er worden infosessies georganiseerd om de aandacht te vestigen op de waterproblematieken en het Vlaamse actieplan water. Landbouwers die hun velden irrigeren, weten vaak niet hoeveel water elke teelt nodig heeft. Via een online platform, Kratos, kunnen landbouwers ook advies op maat aanvragen.

Financiering

Dureau kwam tot stand met financiering van het Leader Westhoek programma voor plattelandsontwikkeling.
Het wordt gefinancierd met Europese (50%), Vlaamse (25%) en provinciale middelen (25%) en met steun van ELFPO.
Het project loopt tot december 2022, daarna worden de bufferbekkens verder gecontroleerd door het stadsbestuur.

Beeldmateriaal: ©Henk Deleu


Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website, moet je cookies toestaan.

Instellingen

Vereist voor de goede werking van de website, kunnen niet uitgeschakeld worden.

Houden informatie bij over hoe je onze website bezoekt.

Houden je surfgedrag bij om je relevante reclame op andere websites te kunnen aanbieden.